Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa publiczno - prywatnego 2023-10-17 11:34 2024-01-12 11:00
2. Utrzymanie przystanków, koszy i ręczne zbieranie nieczystości, utrzymanie płyty Rynku, utrzymanie psich wybiegów, usuwanie graffiti oraz malowanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich ZP.271.2.20.2023 2023-11-14 13:13 2023-12-11 12:00
3. Realizacja usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2024 r. ZP.271.2.22.2023 2023-11-27 16:36 2023-12-05 12:00
4. Utrzymanie czystości oraz dozorowanie targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach w 2024 roku. DT.BM.321.1.11.2023 2023-11-22 22:24 2023-11-30 12:00
5. Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. dostawa ryb i owoców morza świeżych i mrożonych ZAZ.ZP.3501.8.2023 2023-11-15 12:57 2023-11-23 12:00
6. Realizacja zadania pn.: bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Żory w 2024 roku. ZP.271.2.17.2023 2023-11-14 14:12 2023-11-22 12:00
7. Bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Żory w 2024 roku. ZP.271.2.21.2023 2023-11-14 15:01 2023-11-22 12:00
8. Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, tj. dostawa warzyw i owoców świeżych. ZAZ.ZP.3501.7.2023 2023-11-13 12:03 2023-11-21 12:00
9. Roboty ogólnobudowlane i remontowe w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2024 r. DT.BM.321.1.10.2023 2023-11-03 13:49 2023-11-17 12:00
10. Bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Żory w 2024 roku ZP.271.2.18.2023 2023-10-31 15:14 2023-11-08 12:00
11. Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2024 r. DT.BM.321.1.9.2023 2023-10-23 12:32 2023-11-06 12:00
12. Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 6 558 642,30 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu ZP.271.9.2.2023 2023-10-04 14:36 2023-11-06 12:00
13. Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2024 r. DT.BM.321.1.8.2023 2023-10-20 12:29 2023-11-03 12:00
14. Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 3, Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych i budynku wielorodzinnym nr 26 na os. Sikorskiego przy ul. Wolontariuszy wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Żorach – etap 2 ZP.271.3.31.2023 2023-10-11 12:29 2023-11-02 12:00
15. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego w 2024 roku na terenie Gminy Żory i stanowiącego własność Gminy Żory ZP.271.6.3.2023 2023-10-19 15:25 2023-10-31 12:00
16. Zaciągnięcie kredytu bankowego złotówkowego z przeznaczeniem na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 360 000,00 zł ZP.271.9.3.2023 2023-10-13 11:41 2023-10-30 12:00
17. Remont ul. Bocznej w Żorach wraz z budową odcinka sieci wodociągowej ZP.271.3.30.2023 2023-10-06 13:57 2023-10-24 12:00
18. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Żory oraz zorganizowanie, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Żor ZP.271.14.1.2023 2023-09-19 12:44 2023-10-20 12:00
19. Sprzedaż materiałów dydaktycznych do pracowni rękodzielniczo - krawieckiej, remontowo - budowlanej i porządkowo - ogrodniczej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. CIS.III.2712.1.2023 2023-10-10 12:28 2023-10-18 12:00
20. Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 11 oraz dwóch budynków usługowych i dwóch budynków gospodarczych przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28A w Żorach. DT.BM.321.1.7.2023 2023-09-29 10:57 2023-10-16 12:00
21. Dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Żorach ZP.271.3.29.2023 2023-10-03 15:25 2023-10-11 12:00
22. Modernizacja dróg- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Spadzistej, Norwida, Pochyłej i os. Pawlikowskiego 5. ZP.271.2.16.2023 2023-09-21 10:25 2023-10-06 12:00
23. Ochrona obiektu Centrum Przesiadkowego w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 20A. DT.BM.321.1.6.2023 2023-09-19 10:14 2023-10-04 12:00
24. Zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2024-2025 ZP.271.6.2.2023 2023-08-25 09:57 2023-09-26 12:00
25. Modernizacja dróg- wykonanie przebudowy ul. Jesionek, ul. Żniwnej oraz ul. Czapli w Żorach ZP.271.2.14.2023 2023-09-08 12:11 2023-09-25 12:00
26. Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach ZAZ.ZP.3501.6.2023 2023-09-13 12:38 2023-09-21 12:00
27. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. ZP.271.12.1.2023 2023-08-02 14:08 2023-09-19 12:00
28. Roboty malarsko – stolarsko – posadzkarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach. DT.BM.321.1.5.2023 2023-08-31 13:04 2023-09-15 12:00
29. Zakup nowego autobusu do transportu pracowników dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach ZAZ.ZP.3501.5.2023 2023-09-06 10:47 2023-09-14 12:00
30. Realizacja zadania pn: „Strefa mocy – aktywne dziecko - rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach”. ZP.271.3.28.2023 2023-08-25 14:37 2023-09-11 12:00
Legenda
- Current
- Archive